فروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …سررسید اروپایی 1400 | سالنامه اروپایی …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسانسرورنگ

تعبیر قرارداد «دارسی» برای سند همکاری ایران و چین، افراطی است/ طرح‌های بلندمدت، ضریب ایمنی ایران در برابر تحریم‌ را بالا می‌برد/ در زمان انعقاد قرارداد، صحبتی از حق وتوی چین مطرح نبود