اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بدهکاران مورد احترام فوتبال ایران؛ تاکید روی قانونی که هیچ وقت اجرا نمی‌شود