حضور رضا بامداد ، رئیس هیات مدیره شهرخودرو در تمرینات این تیم