بررسی صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی فرزندان شهید و فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد
با هماهنگی رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری و مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش فرایند بررسی صلاحیت‌های عمومی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فرزندان شهید و فرزندان جانبازان بالای ۷۰٪ سال ۱۴۰۰ آغاز شد. به گزارش ایلنا، با هماهنگی رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری و طاهر سلطانی فرایند بررسی صلاحیت‌های عمومی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فرزندان شهید و فرزندان جانبازان بالای ۷۰٪ در سال ۱۴۰۰، آغاز شده و مشخصات پذیرفته شدگان بر اساس سهمیه هر استان، به هسته‌های گزینش تابعه جهت طی مراحل گزینش، اعلام و همچنین مقرر شده است هسته‌های گزینش نتایج بررسی‌های خود را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری به هیأت مرکزی گزینش ارسال نمایند. جنای آقای طاهرسلطانی یادآور شدند که در صورت تمایل و یا انصراف برخی از داوطلبان از ادامه فرایند گزینش و استخدام، می‌بایست داوطلبان مزبور درخواست خود را به صورت کتبی به مراجع مربوطه در استان ارائه نمایند.   انتهای پیام/