صحبت های محرم نویدکیا در مورد برتری مقابل مس رفسنجان (ویدیو)