تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …یک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در …حوله تبلیغاتی ، هدیه ای لوکس و …

آدم‌هایی بودند که طوفان کرونا را نسیم ملایم فرض کردند
وزیر بهداشت گفت: در اوج تحریم‌های ناجوانمردانه بودیم، از طرف دیگر در سرزمین خودمان زبان مشترک و گفتمان مشترک نداشتیم، آدم‌هایی بودند که این طوفان کرونا را نسیم ملایم فرض کرده بودند. به گزارش خبرنگار ایلنا، «سعید نمکی» وزیر بهداشت در نشست جمعی از هنرمندان و جانبازان به مناسبت حماسه ۹ آبان، بیان کرد: روزهای اول شیوع کرونا ما در اوج تنهایی بودیم، اگر آن روزهای اول می‌خواستیم چند ماسک برای همکارانمان تهیه کنیم از هر طریق همه این راه‌ها را می‌بستند، حتی برای دارو و نیازهای دیگر هم دچار همین مشکل بودیم. وی ادامه داد: در اوج تحریم‌های ناجوانمردانه بودیم، از طرف دیگر در سرزمین خودمان زبان مشترک و گفتمان مشترک نداشتیم، آدم‌هایی بودند که این طوفان کرونا را نسیم ملایم فرض کرده بودند. نمکی بیان کرد: اما باید بگویم که در این روزهای طوفانی ما نسیم‌های فرحبخشی هم داشتیم که یکی از آنها دلجویی عرصه هنر بوده است که با لطافت و زیبایی در کنار ما بودند، مردم، این سرمایه اجتماعی بی‌بدیل که در صحنه آمد و نشان داد با وجودی که حتی برای تهیه لباس و تجهیزات التماس می‌کند، اما در دو ماه به تولید کننده بزرگ تبدیل شد که در نهایت هم صادر کننده شد. وی افزود: تا قبل از اینکه ویروس بیاید ما خودمان را آماده کرده بودیم و سنگر گرایی انجام داده بودیم تا هیچ بیماری پشت درهای بیمارستان سرگردان نشود، آب غیزانیه چند ساعت قطع شد و مردم به هم ریختند، اما ما در اوج کرونای خوزستان که موج بسیار سنگینی هم بود یک بیمارمان پشت در هیچ بیمارستانی نماند و به هیچ بیماری نگفتیم که چون «پول نداری داخل بیمارستان نیا»، حتی هزاران افغانستانی بدون کارت را معالجه کردیم. وزیر بهداشت بیان کرد: اینها همه از حس عاشقانه‌ای است که مردم داشتند و پرستاری که ۱۲ ماه است کارانه‌ خود را نگرفته و خود را طلبکار نمی‌داند، بلکه با حس بدهکاری در صحنه آمده است. ادامه دارد...