ویدیو: صحبت‌های محمد محمدی درباره شرایط تیم امید در تاجیکستان