اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مسدود شدن جاده‌های هندوستان توسط کشاورزان در اعتراض به قیمت خرید نیشکر و بدهی کارخانه‌داران