شرط دولت برای تامین هزینه‌های پرسنلی دستگاه‌ها
پیوست شماره (2) بخشنامه بودجه 1401، با موضوع «ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱» ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، بر اساس این پیوست که مشمول دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (همه دستگاه‌‌هایی که به نحوی بودجه دریافت می‌کنند) می‌شود، مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم» است.  بر این اساس دولت، ثبت میزان حقوق و مزایای کارکنان خود را شرط می‌کند تا بتواند هزینه‌های پرسنلی خود را مدیریت کند. در بندی دیگر از این بخشنامه، پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات بند (7) این ضوابط، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۰)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۱ مجاز می‌باشد. همچنین تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت، و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند. انتهای پیام/