دستگاه بسته بندیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …کابینت خارجی در حد نوکانتر سمپلینگ

هنوز همسان‌سازی جزو «پایه مستمری» نیست!/ اصلاحات برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور چه زمانی انجام می‌شود؟
بازنشستگان می‌گویند در مهرماه نیز فیش همسان‌سازی جداگانه صادر شده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از دغدغه‌های بازنشستگان، الحاق همسان‌سازی به پایه مستمری است؛ چراکه اگر همسان‌سازی به عنوان یک ضریب جداگانه باقی بماند، در  سال‌های آتی مشمول ضریب افزایش سالیانه نمی‌شود. علیرغم وعده‌های مکرر سازمان، بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند در مهرماه بازهم فیش همسان‌سازی و اضافه ترغیب، جداگانه صادر شده است؛ در واقع یک فیش مربوط به مستمری است و فیش دیگر برای همسان‌سازی. این در حالیست که نمایندگان رسمی بازنشستگان می‌گویند از برج نُه قرار است همسان‌سازی در پایه مستمری ترکیب شود حالا بازنشستگان این دغدغه را دارند که آیا واقعاً این اتفاق می‌افتد یا همچنان همسان‌سازی جدا از مستمری باقی خواهد ماند و سال بعد نیز مشمول افزایش نخواهد شد! در این میان، بازنشستگان سخت و زیان آور می‌گویند هنوز اصلاحات وعده داده شده، اعمال نشده است. از قرار جلساتی با اعضای کانون عالی بازنشستگان برای تجدیدنظر در فرمول‌های همسان‌سازیِ مستمری بازنشستگان سخت و زیان‌آور برگزار شده اما این جلسات تا امروز به دلیل عدم تامین اعتبار لازم، به مقصود نرسیده است. بازنشستگان سخت و زیان‌آور می‌گویند: یک ماه از نیمه دوم سال نیز گذشته اما خبری از تجدیدنظر و بازنگری نیست! چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد و آیا مابه‌التفاوت این چندماه –از مردادماه به بعد- به ما پرداخت خواهد شد؟!