اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت‌های ایران و آذربایجان اجازه نمی‌دهند روابط فیمابین تحت تاثیر القائات بدخواهان قرار گیرد