آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

آغاز همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک تایلند
​بر اساس یادداشت تفاهمی که بین دو کشور به امضا رسید طرفین در زمینه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد. به گزارش ایلنا، به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در تایلند، طبق توافقات انجام شده، مقرر شد دو طرف در زمینه انجام پروژه های مشترک در زمینه انتقال فناوری، تبادل تجربیات میان شرکت های دانش بنیان و دیگر موارد مشابه نیز همکاری مشترک داشته باشند. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان یک موسسه پژوهشی و به منظور انجام تحقیقات علمی – صنعتی و بویژه کاربردی، براساس مصوبه ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۶ شورای گسترش آموزش عالی تاسیس شد و در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ نفر در بخش های مختلف پژوهشی، اداری و خدماتی مرکز فعالیت می کنند. علاوه بر این، تعدادی از متخصصان و پژوهشگران سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور،  از طریق انجام طرح های تحقیقاتی مشترک و برگزاری دوره های آموزشی با پژوهشگاه همکاری می کنند.