وزیر ارتباطات تاکید کرد که چیز پنهانی با مردم ندارم. به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در توییترش نوشت: «‌زمان پرتاب ماهواره پیام، خیلی‌ها بهم انتقاد کردند که چرا به مردم می‌گویی؟ الان هم برای ظفر همین را می‌گویند. شرمنده، من چیز پنهانی با مردم ندارم. عکس امروز، تصویری از یک رویا بود. رویای قدم‌زدن بر ماه! فکر بوییدن گل در کره دیگر!جالب بود برایم این همه شوخی. خوشحالم استقبال کردید.  ‌برای رویاهایتان بجنگید! هیچ‌وقت تسلیم نشوید! حتی اگر همه مقابل شما بودند و توانایی‌ها را مسخره کردند، بلند شوید و یک راند دیگر تلاش کنید! فکر کنید سال‌ها بعد از ما چطور یاد می‌کنند؟ آینده در دستان شماست، این دیگر تصمیم شماست که دوست دارید آینده روشن باشد یا آینده تاریک.»