فرچه غلطکیبهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانمیکسرمستغرق واجیتاتور

گزارش تمرین استقلال: حفظ توپ و مرور تاکتیک گلزنی در غیاب دو بازیکن
تمرین بازیکنان تیم استقلال با غیبت دو بازیکن برگزار شد. به گزارش ایلنا، تمرین روز جمعه تیم استقلال  از ساعت ۱۲ آغاز شد. در ابتدای این تمرین بازیکنان به گرم کردن و کار ساده با توپ مشغول شدند. در ادامه بازیکنان به ۴ تیم تقسیم شدند و یک تمرین مربوط به حفظ توپ به صورت گروهی را پشت سر گذاشتند. بخش بعدی تمرین را مرور یک تاکتیک تیمی در قالب دو تیم تشکیل داد. بخش پایانی این تمرین را مرور یک تاکتیک گلزنی تشکیل داد. به جز قایدی و شجاعیان، کلیه بازیکنان در این تمرین حضور و در کارهای گروهی شرکت داشتند.