بازنگری برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی علمی کاربردی آغاز شد

بازنگری برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی علمی کاربردی آغاز شد
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: بسیاری از برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی دانشگاه نیاز به بازنگری، بروزرسانی و توسعه وسیع دارد که در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است. به گزارش ایلنا، حسین بلندی افزود: این دانشگاه باید ریل‌گذاری و بسترسازی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان را داشته باشد. دانشگاه امروز وظیفه سنگینی برای توسعه خدمت‌رسانی به بازار اشتغال و رفع نیازهای بازار کسب و کار را برعهده دارد. وی ادامه داد: یکی از برنامه جدی و بسیار وسیعی که در دستور کار دانشگاه قرار دارد بازنگری، بروزرسانی و توسعه بسیاری از برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی دانشگاه است، در این زمینه یک کار اجرایی بسیار سنگین بر عهده حوزه معاونت آموزشی و دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه قرار دارد، دانشگاه باید هدفی که کشور برای آن از ابتدا مشخص کرده و تأسیس این دانشگاه برآن مبنا بوده را محقق سازد. سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه کرد: دانشگاه می‌تواند در بسیاری از چالش‌های اقتصادی و در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و درون‌زا و اقتصاد دانش بنیان و بسیاری از مسائل اساسی کشور نقش آفرین باشد. دانشگاه باید قوه محرکه و پیش برنده بسیاری از حرکت‌های ملی در کشور باشد که تا به حال توجه لازم به آن نشده است. باید در دانشگاه با عقلانیت مسائل و مشکلات را شناسایی و مدیریت نمائیم. تمام حرکت‌ها و فرآیندهای اجرایی دانشگاه باید بر مدار عقلانیت شکل گرفته و توسعه یابد.   انتهای پیام/