بررسی اتهامات «اعتدال» و «فراز» در دادگاه مطبوعات
سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات درباره آخرین جلسه این دادگاه توضیحاتی ارائه داد. احمد مومنی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح آخرین جلسه دادگاه مطبوعات استان تهران، اظهار کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت اعتدال به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیأت منصفه به اتفاق آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست. وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری فراز به اتهام نشر اکاذیب بود که هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق‌الذکر مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا او را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.   انتهای پیام/