اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نام هیچ یک از  ۱۲ هزار دانشجوی شرکت‌کننده در کرسی‌های آزاداندیشی، در بین افراد حاضر در اغتشاشات نبود