موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …چاپ کارت پی وی سیارائه انواع دستگاه حضور و غیابالیاف بایکو

طرح‌های کوتاه‌مدت و بنگاه‌های کوچک هیچ کمکی به اشتغال نکرده‌اند/ تزریق پول ارزان به بدنه اقتصاد درمان نهایی نیست/ خصوصی‌سازی هزینه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی برای کشور ایجاده کرده است