مهدی ترابی: درباره داوری صحبت نکنیم بهتر است/ استقلال فقط روی ضربات ایستگاهی برنامه داشت (ویدیو)

مهدی ترابی: درباره داوری صحبت نکنیم بهتر است/ استقلال فقط روی ضربات ایستگاهی برنامه داشت (ویدیو)