شینگلفاکتور رسمی,فاکتور مازاد شرکتها09928515601مشاوره فرمولاسیون پودرهای نوشیدنی …پراستیک اسید 15 اکسیدین

جمع‌آوری ۴۵ میلیارد ریال کمک نقدی توسط ۹۶۰ مسجد در تهران/ قربانی ۴۹ گوساله و ۲۲۱۵ گوسفند و توزیع گوشت بین نیازمندان