اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مشکل غرب با اسلام اثرگذار بر زندگی سیاسی و اجتماعی است/ غربی‌ها به دلیل ضعف در مقابل منطق حکمرانی دین دست به جسارت و توهین می‌زنند