مجموع واکسن‌های تزریق شده از مرز ۱۰۵ میلیون دُز گذشت/ ۹ استان هیچ موردی از مرگ و میر نداشتند

مجموع واکسن‌های تزریق شده از مرز ۱۰۵ میلیون دُز گذشت/ ۹ استان هیچ موردی از مرگ و میر نداشتند