تعلیق کارت بازرگانی و عودت وجه در خوزستان
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از عودت ارز و تعلیق کارت بازرگانی شرکت متخلف در استان خوزستان خبر داد. به گزارش ایلنا، محسن عسکری گفت: در پی شکایت بانک انصار در مورد اخذ مقدار ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۶۱۳ ون کره جنوبی و ۴۹۹ هزار و ۵۰۰ یورو توسط شرکتی برای انجام تعهدات فی ما بین و به علت‌عدم انجام این تعهدات گزارش برای رسیدگی به شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز ارجاع شد.  براساس گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: رئیس شعبه علاوه بر عودت مبلغ اخذ شده، کارت بازرگانی شرکت را به مدت یک سال تعلیق کرد.   انتهای پیام/