خوش بو کنندهای هواآموزشگاه زبان های خارجی پردیساندستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …رول بستر مرغداری

استمرار دستاوردها و داشته‌های تحسین برانگیز علمی مورد تایید مجامع جهانی؛ به رغم چالش ها/ رهبر انقلاب پیشرفت‌های علمی کشور را «بسیار خوب» توصیف کردند