بر اساس اعلام وزارت صمت، پیش‌نویس اولیه برنامه‌های سال جهش تولید بر مبنای 7 محور تا 20 فروردین ماه اعلام می‌شود. به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، پیش‌نویس اولیه برنامه‌های سال جهش تولید بر مبنای ۷ محور برنامه‌های سال گذشته طراحی شده و پروژه‌های جدیدی نیز در همان قالب‌ها اضافه شده است که نسخه نهایی این برنامه با دریافت نظرات صاحبنظران و بخش خصوصی تا ۲۰ فروردین ماه منتشر و اعلام خواهد شد.