گچبری مجتبی پارساییهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTدستگاه بادی آنالایزر ایتال‌ فیت

تأسیس اداره نظارت بر وکلا مغایر با لایحه استقلال است/ کسب و کار محسوب کردن وکالت موجب تغییر در اصول بنیادین قانون اساسی و فقه می‌شود/ کوچکترین آسیب یه بنیان‌های حقوقی سایر نهادهای حقوقی را دچار آسیب می‌کند