انجام خدمات طراحی انواع پروژه های …فروش دستگاه تصفیه آب 6مرحله سافت …چسب لنت ترمز پروپنولمجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …

مرگ دو نفر از پرستاران  مراکز درمانی بوشهر و ایلام
دو نفر از پرستاران مراکز درمانی در بیمارستان کنگان بوشهر و در مانگاه روستای صید نظری علیا ایلام به ترتیب بر اثر ابتلا به کرونا و ایست قلبی جان باختند. به گزارش خبرنگار ایلنا، «فاطمه فیروزی» پرستار متعهد بیمارستان کنگان بوشهر بر اثر ایست قلبی و «فرحناز قلی زاده» از کارکنان زحمتکش در خانه بهداشت روستای صیدنظری علیا در شهرستان چرداول، بر اثر ابتلا به کرونا طی ۴۸ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. این دو نفر از پرستاران باسابقه و متعهد مراکز بیمارستانی کنگان بوشهر و خانه بهداشت روستای صیدنظری علیا در شهرستان چرداول بودند.