فروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوزالمنت رطوبتی هوشمندتدریس زبان انگلیسی کودکان و بزرگسالان- …انجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی، …

کارگاه نمایش را من راه انداختم/ بیژن صفاری و آربی اوانسیان من و کارهایم را بایکوت کرده بودند/ عباس نعلبندیان تنها کسی بود که به من اعتقاد داشت/ پیتر بروک صحنه‌های تئاتر «پرومته» من را کپی کرده بود