حضور ناظر انضباطی در دیدار خیبر خرم آباد و استقلال خوزستان