اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر کشور وارد بندرعباس شد