مجموعه ترجمه رسمی تکسیمبرس صنعتیگروه ساختمانی آروین سازههمه چیز در خصوص آبیاری تحت فشار

قیمت خودروهای کوییک اس و ساینا اس سه ماهه سوم ۹۹ شرکت سایپا، ابلاغ شد
براساس تصمیم جلسه ۴۲۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ و جلسه ۴۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ شورای رقابت، تعیین قیمت خودروهای مذکور از طریق کلینیک تجاری به مرکز ملی رقابت واگذار گردید به گزارش ایلنا از مرکز ملی رقابت، براساس تصمیم جلسه ۴۲۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ و جلسه ۴۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۷ شورای رقابت، تعیین قیمت خودروهای مذکور از طریق کلینیک تجاری به مرکز ملی رقابت واگذار گردید. گزارش مرکز در خصوص برگزاری کلینیک تجاری قیمت گذاری این دو خودرو در جلسه ۴۵۰ شورای رقابت مورخ ۹۹/۱۱/۰۴ ارائه و بر این اساس اعضای شورا، قیمت کارخانه خودرو ساینا-اس معادل ۱,۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال و قیمت کارخانه خودرو کوئیک-اس معادل ۱,۲۵۳,۱۲۵,۰۰۰ ریال برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ مورد موافقت اکثریت اعضای شورا قرار گرفت.