عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران باید تدارک لازم را برای اختصاص محل‌های موقت برای نصب تبلیغات کاندیداهای انتخابات درنظر بگیرد. مدیریت شهری در کاهش هزینه های تبلیغاتی انتخابات در شهر تلاش کند عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران باید تدارک لازم را برای اختصاص محل های موقت برای نصب تبلیغات کاندیداهای انتخابات درنظر بگیرد و باید برای حفاظت از سرمایه های موجود در شهر اقدام جدی انجام شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا نژادبهرام در تذکری در جریان یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به اختصاص جایگاه های پرتابل برای نصب اقلام تبلیغاتی تذکر داد و گفت: شهرداری تهران باید تدارک لازم را برای اختصاص محل های موقت برای نصب تبلیغات کاندیداهای انتخابات درنظر بگیرد و باید برای حفاظت از سرمایه های موجود در شهر اقدام جدی انجام شود. نژاد بهرام افزود: همچنین از کاندیداهای محترم نیز می خواهم که در این حوزه نظم را رعایت کرده و از نصب تبلیغات بر در و دیوار شهر خودداری کنند چراکه این اقدام کاندیداها باعث می شود تا بعد از برگزاری انتخابات برای جمع آوری آنها هزینه زیادی به مدیریت شهری تحمیل شود.