سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومفروش انواع مانیتور / 17، 19، 23 …تعمیر تلویزیون سونیآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

روابط عراق با رئیس‌جمهوری منتخب ایران بسیار خوب است/ بعد از تشکیل دولت جدید به تهران سفر می‌کنم