بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها
چهارمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی: بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران تبیین موانع تولید و به‌سازی راهبردها و سیاست‌ها، برگزار می‌شود. دبیر و یکی از سخنران‌های این نشست که در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی بخش فرهنگ و از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود، محمدرضا مریدی است. همچنین حمیدرضا ششجوائی دیگر سخنران این نشست است که درباره موضوع «اقتصاد کپی‌رایت؛ نتایج سیاست‌گذاری تنظیمی در بخش فرهنگ» صحبت می‌کند. این نشست روز چهار مهر ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می‌شود. لینک ورود به وبینار: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-zgb-v4q-dxz انتهای پیام/