صرفه‌جویی ۱۳ میلیاردی شهرداری در یک مناقصه با ورود سازمان بازرسی

صرفه‌جویی ۱۳ میلیاردی شهرداری در یک مناقصه با ورود سازمان بازرسی
​سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران از ورود به موقع سازمان بازرسی ‌و صرفه جویی ۱۳ میلیاردی شهرداری تهران در یک مناقصه خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، داوود گودرزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی "از ورود به موقع سازمان بازرسی ‌و صرفه جویی ۱۳ میلیاردی شهرداری تهران در یک مناقصه خبر داد." سرپرست سازمان بازرسی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "ورود به موقع سازمان بازرسی در انجام یک مناقصه، حدود ۱۳ میلیارد تومان صرفه‌جویی برای شهرداری تهران در پی داشت." انتهای پیام/