ویدیو: حواشی درگیری لفظی حامد لک با توپ‌جمع‌کن ماشین سازی