اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«رویش اندیشه» منتشر شد
ششمین شماره ماهنامه «رویش اندیشه» با موضوع «حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری عمومی» منتشر شد. به گزارش ایلنا، پرونده‌هایی با عناوین: یکپارچگی خط‌مشی و ابزارهای آن، آسیب‌شناسی حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی، نظارت و کنترل در خط‌مشی عمومی، تعارض منافع در حکمرانی موضوعات شماره تازه ماهنامه «رویش اندیشه» هستند. در این شماره با اساتید و کارشناسانی چون غلامرضا گودرزی، سیداحمد حبیب‌نژاد، سیدمجتبی امامی، احمد رفیعی، محمدابراهیم جواهری، مرتضی جوانعلی‌آذر، مهدی موحدی بک‌نظر، سیدمحمدمهدی غمامی، حسین اصلی‌پور، محمدرضا عطاردی، سیدجعفر حسینی و فتاح آقازاده گفتگو شده است.   انتهای پیام/