معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور گفت: مسافرانی که در حال حاضر در سفر هستند، بدون ورود به شهرهای در طول مسیر به شهر خود بازگردند به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین ذوالفقاری» معاون انتظامی  و امنیتی وزارت کشور امروز در نشستی خبری گفت: مسافرانی که در حال حاضر در سفر هستند، بدون ورود به شهرهای در طول مسیر به شهر خود بازگردند و حرکت خود را به گونه ای تنظیم کنند که وارد شهرهای در طول مسیر خود نشوند. وی ادامه داد: شناسایی افراد براساس کد ملی، پلاک خودرو و بیمه مد نظر قرار گرفته و به عنوان ملاک برای ساکن مشخص می شود. برای کارمندانی هم که در جایی هستند که خارج از محل کار یا زندگی خود هستند، تدبیر شده است یا با کارت شناسایی و یا با کارتی که طراحی می کنند، برای این افراد محدودیت ایجاد نخواهد شد. عمده موفقیت این طرح این است که مردم به سفر نروند، اعمال محدودیت حداکثر در حمل نقل عمومی اعم از ریلی، هوایی و زمینی است. ادامه دارد...