ارائه خدمات پرستاری و بالینی در …گیت کنترل ترددبرس سیمیbuy backlinks

تعهداتمان به کارگران منافی تعهداتمان به کارفرمایان نیست/ دولت مکلف به پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی خود شده/ کانون‌های بازنشستگی به فرمول سازمان برای متناسب‌سازی رضایت داده‌اند