ازمون پیوست به همسر هلندیلباس کیلویی|استوک|عمده| تیم بیلیونی‌برند|BLBآموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

تعهداتمان به کارگران منافی تعهداتمان به کارفرمایان نیست/ دولت مکلف به پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی خود شده/ کانون‌های بازنشستگی به فرمول سازمان برای متناسب‌سازی رضایت داده‌اند