سی ان سی شیشهفروش انواع کنتاکتور زیمنس آلمان …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …

آموزش های حرفه ای برای نمایندگان بیمه
می دانستید صنعت بیمه به مفهوم واقعی بیش از 85 سال پیش در کشور ما موقعیتی را به نام کسب و کار بیمه ایجاد کرده است؟ صنعت بیمه کشور ما یکی از بستر های قدیمی کسب و کار است. از آنجایی که بیمه در کل مفهوم مدرن و جدیدی محسوب می شود شرکت های فعال در این صنعت همیشه نوآور بوده اند. شرکت بیمه پاسارگاد اما بر این اعتقاد است که نوآوری لازم است اما کافی نیست بلکه نیاز به ایجاد خلق یک ارزش هم دارد. یکی از ارزش هایی که بیمه پاسارگاد به آن اعتقاد دارد پرورش و تربیت افراد در سازمان فروش بیمه است. کسب رتبه اول شاخه فروش بیمه های زندگی، رتبه اول ارزشمند ترین شرکت بیمه ای در بازار سرمایه و ساختار نظامند سازمان فروش چهل هزار نفره همه گواهی بر این است که بیمه پاسارگاد در این سال ها توانسته است که علاوه بر نوآوری و رعایت خط مش صنعت بیمه ارزش جدیدی را ایجاد کند و آن کارآفرینی و پرورش نیروی متخصص در زمینه ارائه و فروش بیمه نامه است. در ادامه این ارزش خلق شده را در بیمه پاسارگاد بررسی می کنیم. جذب نماینده بیمه واقعیتی که از آن اطلاعات زیادی نداریم. سال های زیادی بود که شرکت های بیمه ای در جهت توسعه منابع انسانی خود دنبال نیروی مناسب شبکه فروش بودند. بیمه پاسارگاد هم مطابق دیگر شرکت های بیمه ای با این چالش رو به رو بود. سوال اصلی این است که چطور نیروی مناسب شرکت های بیمه ای را پیدا کنیم؟ یا بهتر بگوییم چطور جذب نماینده کنیم؟ جذب نیروی متخصص همیشه برای همه شرکت ها در سراسر جهان یک چالش است. جذب نماینده متخصص و نیروی کاری که بتواند بازدهی و بهره وری خوبی داشته باشد برای شرکت های بیمه ای یک چالش است. می دانید چرا؟ چون دانشگاه ها و یا سازمان فنی حرفه ای و هیچ سازمان دیگری این نیروی متخصص را تربیت نمی کند. از طرفی صنعت بیمه و شرکت های فعال در آن مانند بیمه پاسارگاد به این نیرو ها جهت گسترش امنیت و رفاه اجتماعی نیاز دارند. اخذ نمایندگی بیمه از این جهت بسیار مهم است که شرکت های بیمه باید خدمات بیمه ای خود را به افراد جامعه ارائه دهند و این نیروها باید به مردم مشاوره بیمه ارائه کنند. چطور بیمه پاسارگاد توانست چالش جذب نماینده را برای اولین بار در صنعت بیمه برطرف کند؟ پاسخ در خلق نظام آموزش و پرورش جدید است. آموزش بیمه بزرگترین نقطه ضعفی که دیده نشده بود. شاید شنیده باشید گاهی مشکلی به قدری بزرگ است که اصلا دیده نمی شود. آموزش و پرورش نماینده بیمه مشکلی بود که آن قدر بزرگ بود که دیده نمی شد. یعنی اینکه جذب نماینده تا حد زیادی ذهن صنعت بیمه را درگیر کرده بود و برای همین شرکت های بیمه نمی توانستند مشکل را برطرف کنند در صورتی که مشکل در جذب نماینده بیمه نبود مشکل در آموزش نمایندگان بیمه بود. اگر نماینده به خوبی آموزش های مدون و برنامه ریزی شده ای را دریافت می کرد و می توانست از شغلی که انتخاب کرده به درآمد مناسب برسد در این شغل ماندگار می شد. اثر جمعی این تاثیر می توانست از ریزش نمایندگان فعال در شرکت جلوگیری کند و به همین ترتیب نمایندگان جدید که وارد می شدند ماندگار بودند. کم کم تاثیر آموزش بیمه از این هم فراتر رفت تا جایی که آکادمی آموزش آینده سازان علاوه بر آموزش های بیمه دیگر آموزش های مهارت محور مورد نیاز نمایندگان بیمه را هم تولید کرد. یکی از رموزی که توانست باعث تفاوت شرکت بیمه پاسارگاد با دیگر شرکت های بیمه ای شود تولید نظام آموزش نماینده بیمه و پرورش آن برای بهره وری بیشتر بود. درس کارآفرینی در کل به صورت جمع بندی می توانیم این طور بگوییم آموزش حلقه گمشده ای در صنعت بود، اگر شما هم یک کارآفرین هستید و یا دوست دارید یک کارآفرین شوید این نکته بسیار مهم را بدانید که نظام و ساختار آموزشی مناسب می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. نظام آموزشی شرکت بیمه پاسارگاد مبتنی بر ایجاد مهارت است مهارت هایی مانند: مذاکره، خودآگاهی، بازارسازی، قوانین فنی و بسیاری از تیترهای دیگر که می توانیم در آکادمی بیمه پاسارگاد آن ها را مشاهده کنیم. بیمه پاسارگاد نشان داد برای حل یک مسئله لزوما نباید با خود آن درگیر شد درست مانند موضوعی که مطالعه کردید می توان برای حل یک مشکل از روش های جانبی اقدام کرد. شعاری که ما همیشه در آینده سازان پاسارگاد یا همان مرکز آموزش بیمه برای نمایندگان بیمه داریم این است: برای سریع حرک کردن نیازی نیست همیشه بیشتر گاز دهیم بلکه باید کمتر ترمز کنیم. اگر شما علاقه به مقالات تخصصی آموزش نمایندگان بیمه دارید و یا می خواهید بدانید که یک ساختار نظام مند آموزشی و پرورشی چطور برای بیش از چهل هزار نفر موثر بوده است آکادمی آموزش نمایندگان بیمه پاسارگاد همان فضایی است که سرشار از ایده برای شما است.