ویدیو: صحبت‌های مهدوی کیا پیش از مصاف ایران با لبنان