فرچه غلطکیلوازم يدكي مزداچنج اُور اتوماتیک KSA-ATSدستمال الکلی سایز بزرگ 10-16 ضد …

خصوصی‌سازی سینما، ورود پول‌های نامعلوم و مدیریت‌های بدون صلاحیت خیانت‌بارترین اتفاق برای آینده هنر ایران است/ وظیفه دولت و مجلس رساندن منابع مالی و غیرمالی برای تولید آثار هنری است اما انجامش نمی‌دهند