کلیه امو صادرات و واردات بدون انتقال …برنج تک و توکدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …دستگاه عرق گیری گیاهان

بررسی نتایج پلاسما درمانی روی ۲۵۰ بیمار کرونایی
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: داروی «فاویپیراویر» مزیت بهتری نسبت به داروهای قبلی برای بیماران کرونا ندارد و در مورد «رمدسیویر» هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم. به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیته علمی کشوری سیاست‌گذاری بیماری کووید ۱۹، گفت: تحقیقات متعددی درباره عوارض ابتلا به کووید ۱۹ به خصوص عوارض ریوی، کلیوی و قلبی انجام شده که به تفصیل بررسی شدند و نتایج این یافته‌ها در دستورالعمل جدید درمان این بیماری اعلام می شود. جان بابائی گفت: داروهای مصرفی در بهبود علائم این بیماری نیز در حال بررسی است. تاثیر «فاویپیراویر» مشخص شده که مزیت بهتری نسبت به داروهای قبلی ندارد. در مورد «رمدسیویر» هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم و بررسی‌ها در حال انجام است. در مورد تاثیر داروی کلروکین در بهبود کووید ۱۹ نیز تحقیقاتی انجام شده که از نتایج آن در پروتکل جدید درمان کووید ۱۹ استفاده می شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: تحقیقات درباره اثربخشی پلاسما درمانی در بهبود کووید ۱۹ در حال انجام است. نتایج این روش در ۶۰ بیمار آماده شده و بررسی این درمان در ۲۵۰ بیمار ادامه دارد که نتایج آن اعلام خواهد شد. همچنین،  محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درباره درمان دارویی با کلروکین، گفت: ۳۱ هزارنفر به صورت سرپایی شناسایی شدند که با کلروکین درمان شدند. کلروکین برای درمان بیماران سرپایی خفیف موثر بوده است. وی اشاره کرد: نظام سلامتی که پایه‌های درستی داشته باشد می‌تواند کمک کند بخش زیادی از بیماران سرپایی درمان شوند.