حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهراننمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوم

زیرساخت‌های مشوش تئاتر ایران به ضرر درام‌نویسان تمام می‌شود/ فروش بی‌اجازه فیلم‌تئاترها حاصل نشناختن جایگاه حقوقی نویسنده است/ حذف جایگاه اجتماعی درام، مسبب مرگ فرهنگ ایرانی در تئاتر ملی است