اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کارگران بیکار شده معدن کرومیت آسمینون از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند