دیدار منصوریان و مجیدی پیش از بازی استقلال و صنعت نفت!

دیدار منصوریان و مجیدی پیش از بازی استقلال و صنعت نفت!