2.7 برابر شدن مانده کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران طی پنج سال
مانده کل تسهیلات ریالی و ارزی پرداختی بانک ملی ایران طی پنج سال گذشته 2.7 برابر شده است. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، آن طور که صورت های مالی این بانک نشان می دهد، مانده کل تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران در پایان سال 1395 بیش از 1423 هزار میلیارد ریال بوده است، در حالی این رقم در پایان سال گذشته به بیش از 3834 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین مانده کل تسهیلات این بانک در پایان سال گذشته نسبت به سال قبل آن 27.4 درصد بیشتر شده است. مبالغ به میلیارد ریال    سال 1399 1398 1397 1396 1395 مانده تسهیلات 3.834.004 3.010.368 2.319.222 1.733.674 1.423.166 انتهای پیام/