اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چه کرده‌ایم که مشارکت مردم در دو انتخابات‌ اخیر سیر نزولی داشته است؟