رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …تعمیر تلویزیون ال جیمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …تقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …

ابراز آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های مورد نیاز به زلزله‌زدگان ترکیه